Υπηρεσίες

 

Τραπεζα Κύπρου Λτδ.
Υποκατάστημα Πεδουλα
Φιλοξενίας 45, 2850 Πεδουλάς
Τηλ:- 22952324/fax:-22952324
Ανοικτή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Μαραθάσας
Φιλοξενίας 45, 2850 Πεδουλάς
Τηλ:- 22952242
Ανοικτό κάθε Σάββατο
 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
2850 Πεδουλάς - Τηλ:-22952330/ Fax:- 22952176
 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
2850 Πεδουλάς (εγκαταστάσεις μόνο)
 
Νοσοκομείο
2850 Πεδουλάς - Τηλ:22952459
 
Αστυνομικός Σταθμος
2850 Πεδουλάς,Τηλ:-22816720 / Fax 22952368
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Χωριό Πρόδρομος - 3 χιλιόμετρα από τον Πεδουλάς.
 
INTERNET
Διαθέσιμο στα Ξενοδοχεία και Σχολεία