Κοινοτικό Συμβούλιο

 

Μάριος Θεοχάρους, Κοινοτάρχης
 
Κώστας Σιάνιος, Αναπληρωτής Κοινοτάρχης

Σταυρούλα Παναγιώτου, Μέλος
Ανδρέας Μιχαήλ, Μέλος
Λοΐζος Αναστάση, Μέλος